TRANSKØNNET

Syn på køn
Vi fødes ind i en krop, som vi ikke selv har designet i forhold til hudfarve, anlæg, former – eller køn. Livet udtrykker sig på så mange, mange forskellige måder. Hvert udtryk for liv, hvad enten det er i et dyr, en plante, et menneske eller andet, er helt unikt.

Min dejlige transkønnede datter og min egen proces som mor til et transkønnet barn har lært mig om at være meget mere åben og favnende. Jeg er kommet til at få så rigere et liv ved at få mere øje på den vidunderlig, farverige pallette af så mange måde at være og udtrykke sig som menneske på. (F.eks. på FB er der 58 forskellige kønsidentiteter at vælge imellem!)

Jeg ønsker for vores samfund, at vi må blive mere åbne og respektere alle præcis, som de er, og som de ønsker at udtrykke sig. At vi kan lade os berige af forskelligheder, og samtidig lære at holde fokus på, at det væsentlige i et menneske hverken handler om køn, seksualitet eller udseende, men om det menneske, der er bag.

De mennesker - børn, unge eller voksne, der ikke føler sig hjemme i det ved fødslen givne køn tilhører den minoritetsgruppe, der er nødt til at drage ud på en rejse med at finde ud af, hvilken kønsidentitet han/hun føler sig bedst tilpas i. I skrivende stund mangler jeg et tredje pronomen. (som i Sverige, hvor de har indført ”hen”, som det tredje.)

Der er lige så mange måder at være transkønnet på, som der findes transkønnede mennesker. Nogle vil skifte køn med hormoner og operation. Nogle tager kun hormoner. Nogle skifter ikke køn, men modellerer sig med tøj og make-up. Nogle flyder mellem kønspolerne. Den eneste rigtige måde at være transkønnet på, er at være så tro over for dig selv som muligt.

Udfordringer en transkønnet står overfor:

  • Det er oftest en kæmpe indre opdagelsesrejse for den, det drejer sig om, at finde ud af hvad pokker det egentlig handler om. Hvem han/hun kan definere sig som i forhold til sig selv og i forhold til kønsforventninger og kønsroller i samfundet. Det handler om store valg og ofte meget tidligt i livet, og kan handle om valg til at måtte vælge irreversible forandringer i kroppen.
  • At skulle gennemgå en eventuel fysiske transformation, som kan være meget smertefuld.
  • Transkønnethed giver en oplevelse af at føle sig anderledes – og desværre oftest forkert, at være marginaliseret, og måske isoleret og moppet. I værste fald, kan der være tale om at blive udsat for psykisk og fysisk vold. Det mest grundlæggende behov i mennesket er følelsen af at høre til - at høre til flokken. Derfor er det en stor udfordring med at finde sit sted som værende normal blandt andre med sin forskellighed.
  • Angsten ved at komme ud som transkønnet overfor nærmeste familie, venner og i skole eller på arbejdspladsen.
    Bliver konflikten mellem det medfødte og det oplevede køn ikke bearbejdet og løst, kan det få alvorlige konsekvenser for personens livskvalitet, og i værste fald helt ødelægge denne. Selvmordforsøgsraten er alarmerende høj blandt transkønnede.

Jeg tilbyder

  • Terapi for dig, der ikke føler dig hjemme i din krop, har udfordringer i forhold til kønsroller og kønsforventninger, og måske oplever forvirring omkring din seksualitet:

I terapien tilbyder jeg et trygt, fordomsfrit og hjertevarmt rum, hvor du vil blive mødt lige præcis, som du er i dag. Du vil her få plads til at være forvirret og vil frit kunne udforske, hvem du er i forhold til kønsidentitet, kønsroller, seksualitet osv., så du kan blive klogere på dig selv, og hvordan du ønsker at leve dit liv. Du vil også komme til at arbejde med at finde og styrke de indre ressourcer, der kan hjælpe dig med at finde modet til at komme ud som den, du er over for forældre, partner, familie, venner, skole/arbejdsplads. Terapien vil ligeledes invitere dig til at få mere og mere kontakt til den, du er bag ved kønsidentitet, altså hvem du er i din kerne - dit essentielle selv.

Måske ønsker du at skifte køn. Måske ønsker du at finde en måde, hvorpå du kan være dig uden at skifte køn – finde og lære at leve et sted i mellem kønnene. Måske vil du gerne kunne flyde mellem kønnene. Terapien har til formål at hjælpe dig med at finde frem til det, som opleves rigtigt og sandt for dig.

  • Terapi for dig/jer forælder/forældre, som har et barn eller en ung, som er udfordret på sin kønsidentitet og/eller seksualitet.

Terapien vil hjælpe og støtte dig/jer i processen med at kunne være der for dit barn, som han(hun har brug for. Samtidig er det vigtigt at du/I får lov til at få plads til at finde dig/jer selv som mor/far med de udfordringer, der nu er i at have et barn, der er anderledes. Du/I har sikkert en helt masse blandede følelser – det er helt normalt! Du/I er sikket også rådvild og bange – det er helt normalt og fuldt forståeligt! Måske er der en drøm, der brast! Måske er der følelse af et tab og en sorg, der skal gennemleves. Det terapeutiske rum giver dig mulighed for at få kontakt med og bearbejde alle de følelser, der oftest er involveret med dette livstema, og som du måske for det meste gemmer hen for barnets eller omgivelsernes skyld. Følelserne kan også være så voldsomme, at de ikke tillader dig at være der for dit barn, og du kan risikere at miste kontakten. Under alle omstændigheder, er der en vej, og der er hjælp at få.

  • Terapi for dig, hvis partner er transkønnet/eller kommer ud som transkønnet, efter et længere forhold.

Terapien vil give dig et omsorgsfuld og støttende rum for alle de svære følelser, der uvilkårligt vil være. Du er måske i chok over at opdage, at din partner er transkønnet. Måske er du vred – rasende. Måske er du dybt bekymret over tanken om en fremtid med ham/hende. Måske føler du dig snydt at ham/hende/livet. Hvad med drømmen om en almindelig familie? Osv. Og måske oplever du det hele og på kryds og tværs. Du siger måske igen og igen til dig selv at det ikke burde betyde noget, og at mennesket bag er den samme, og at kærligheden burde bære alt. Måske tillader du dig ikke at have og mærke de følelser, der er. Terapien vil hjælpe dig til at lære at være i og med dine følelser og at operere med dem. Den vil bringe dig til klarhed med dine værdier, og det valg, som du bliver nødt til at tage. Om du vil vælge forholdet til eller fra.

  • Foredrag for foreninger og institutioner

Jeg kommer meget gerne ud og holder foredrag om kønsidentitet og seksuel orientering. Foredraget vil tage udgangspunkt i min egen erfaring som mor til et transkønnet barn, være informativ med facts om emnet, åbne for spørgsmål og debat.

Formålet er at oplyse om den diversitet, der eksisterer inden for kønsidentitet og seksualitet, og herved åbne for større forståelse og medmenneskelighed, og være med til at stoppe mobning og marginalisering.
Hvert eneste menneske er unikt, og vi må som samfund og individer blive meget bedre til at give plads for og have respekt for forskelligheder. Et menneske kan kun udfolde sig frit og helt, hvis det føler sig accepteret og respekteret. Igen: vores mest grundlæggende behov er behovet for at høre til. Vi er ikke øer, men sociale væsner, og vi trives blandt hverandre.

Kønsidentitet og seksuel orientering er to forskellige ting:
Køn og seksualitet er to forskellige ting. Køn handler om, hvem du identificere dig som – hvem, du føler dig som. Seksualitet handler om hvem, du føler dig tiltrukket af.

Læs mere om den brede vifte af kønsidentiteter- og forståelser:
LGBT om kønsidentiteter og kønsforståelser...

og her kan du læse om seksuel orientering/tiltrækning:
LGBT om seksuel orientering...

Den Lille Grønne om LGBT (PDF)

Kan transkønnethed helbredes?
”Hvis man tænker helbredelse således, at man kan gå til en eller anden terapi og blive ex-transkønnet, eller at det kan bankes på ”plads”, så er svaret klart nej!

Vi ved nu, for mennesker med transkønnethed, at psykoterapi ikke kan løse deres kønsrelaterede problemer, og for dem vil den rette behandling være, at sætte dem på hormoner og give dem plastik kirurgisk behandling.

Men, når et samfund, miljø, gruppe eller person udsætter transkønnede for transfobi, misforståelser, manglen forståelse, dårlig behandlingsmuligheder osv. er det ikke svært at forstå, at transkønnede kan lide alvorligt på krop og sind. Her vil psykoterapi kunne hjælpe til enten helbredelse eller lindring.

Så helbredelse forstået korrekt, vil betyde kønskorrigerende behandling med hormoner og kirurgi. Så svaret må både være et ja og et nej, i det at transkønnethed kan behandles, men ikke helbredes.”

(Fra Gender Pioneers – information for og om transkønnede)

 
 
 

Mere information
Pjece med information om transkønnethed og kønsidentitet fra Region Hovedstaden. Pjecen beskriver muligheden for vejledning og behandling på Sexologisk Klinik, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afd. Bispebjerg samt Klinik for Vækst og Reproduktion. Pjecen kan læses her...

Sundhedsstyrelsens vejledning 2017
Transfaq giver information til transpersoner, nærtstående og allierede.

TID - Transpersoner i Danmark - et fristed for transvestitter og transkønnede

FSTB - Forening til støtte for transkønnede børn og unge: Læs mere her...

Fra Amnesty International Danmark

Binær kønsforståelse
Forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af henholdsvis femininitet og maskulinitet. Hvad angår den binære kønsforståelse antages der, at der kun findes to former for kønsidentitet og kønsudtryk; mand og kvinde (for børn: dreng og pige) eller femininitet og maskulinitet. Denne kønsforståelse er meget fastlåst, og der er ikke plads til ere end to former; der er ingen gråzoner mellem de to, og en person kan kun være enten det ene eller det andet – ikke begge, hverken­eller eller noget mellem de to. Det modsatte af en binær kønsforståelse er en non-binær kønsforståelse. Kommer af det engelske udtryk “gender binary”.

Ciskønnet
Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Mange vil samtidig leve op til de sociale forventninger knyttet til deres køn, mens nogle vil forholde sig kritisk til disse forventninger. Ciskønnet kan betegnes som det modsatte af transkønnet. Kommer af det engelske udtryk “cisgender”.

Cisnormativitet
Social norm og institutionaliseret antagelse om, at alle mennesker er ciskønnede. Et sådan normsæt marginaliserer personer, der ikke er eller ikke identicerer sig som ciskønnede. Man antager, at en person enten er mand eller kvinde, og derved marginaliserer man personer, som ikke er ciskønnede. Personer, der ikke er ciskønnede, udtrykker ikke nødvendigvis en kønsiden­titet, som stemmer overens med den binære kønsopfattelse.

Retten til at være den du er - seksualitet og kønsidentitet

The first ever annual Aeroe Rainbow Family Festival willtake place from the 19 – 26th of August 2018

An LGBTQ+ family holiday that celebrates our families’ diversity

Aeroe Rainbow Family Festival is a week of fun and relaxation for the whole LGBTQ+ family:

A get-away where we slow down and relax and fill up on pride and hope for the year to come.
Læs mere her...

Aeroe Rainbow Family Festival Facebook