MINDFULNESS

HVAD ER MINDFULNESS?

Mindfulness er den bevidsthed, der opstår ved at være opmærksom med en bevidst intention.
I det nuværende øjeblik, uden at dømme.
-Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn(2008)

Mindfulness er en teknik, metode til at optræne en øget evne til bevidst nærvær – til at være vågen tilstede for det, der er i oplevelsen lige nu. Træningen foregår gennem siddende, gående og liggende meditationer, samt yogaøvelser.

Samtidig handler Mindfulness i særdeleshed om en grundlæggende måde at være i livet på. Det handler om at blive mere klar til at byde det, der allerede er, velkommen. Det handler om at blive mere accepterende overfor ”livets bølger” i stedet for at kæmpe imod dem. Vi øver os i at surfe på dem og bruge deres energi til at komme mere i flow med livet. Nøglen til det er at komme tilstede i NUET, the nuværende øjeblik – fra øjeblik til øjeblik…Det er her og kun her, livet er.

Øget opmærksomhed giver os frihed til at slippe uhensigtsmæssige mønstre og ubevidste reaktioner og vaner, og giver os frihed til i stedet at kunne agere.

Gennem øget vågenhed opstår friheden til at kunne vælge. I Mindfulness er der også fokus på at blive bevidst om hvad der er vigtigt i livet, så der kan foretages bevidste valg ud fra værdier.

At leve livet i tråd med sine værdier, er en af de bedste måder at forebygge stress på. Vi opdager også, hvad vi selv kan gøre for at tage ansvar for eget fysiske og psykiske helbred og velvære.

Ligeledes er der i Mindfulness meget fokus på at opøve en større evne til at være sammen med sig selv på en venlig og konstruktiv måde – også når livet er svært. Der er specielle venlighedsmeditationer til denne træning, som så også kan bibringe et oplevelse af vores forbundethed med andre mennesker og alt liv, og herved forbedre relationer.

Mindfulness har sine rødder i buddhisme og yoga, og her i vesten har amerikaneren Jon Kabat-Zinn formuleret og udviklet et program til at håndtere stress, stressrelaterede symptomer og kroniske smerter. Videre herfra har Mindfulness spredt sig ud over hele den vestenlige verden og ud i mange forskellige former. Der er bl.a. lavet et Mindfulness program ind i kognitiv terapi (MBKT), som i allerhøjeste grad også har fokus på reducering og håndtering af den stress, der kommer fra den måde, vi tænker på.

Udover de deciderede 8-ugers programmer, er der mere tilpassede Mindfulness forløb, som f.eks. skræddersyede forløb til virksomheder, skoler og institutioner, hvor 8-ugers programmet måske ikke lige passer ind.

Der er lavet mest forskning over 8-ugers forløbene, men der er også forskning, som viser at regelmæssig meditation på blot 15-20 minutter om dagen viser positive forandringer i hjernen.
Læs mere...

"Vores forskning tyder på, at vi gennem yoga og meditation selv kan tage mere ansvar for forandringerne i hjernen. Vi kan selv være med til at påvirke vores hjerne i en positiv retning i stedet for at overlade den til kræfterne omkring os," siger amerikanske hjerneforsker Richard Davidson.
Læs mere...