DEPRESSION

Hvad er depression?
Begrebet depression bruges på mange måder: at føle sig ‘deprimeret’, ‘trist’, ‘ked af det’ eller ‘nede’, når ting går én på i hverdagen eller i livet. Depression brugt som ked af det og nede over noget, er ikke det samme som at være deprimeret. Det hører med til livet, og er forbipasserende, og kræver derfor ikke nødvendigvis nogen særlig behandling. Depression er ofte en følge af længere varig stress.

Ca. 8 % af den voksne befolkning har i løbet af et år symptomer på en depression. Mere end 500.000 danskere bliver i løbet af deres liv ramt af en svær depression.

Det er vigtigt at søge hjælp så tidligt som muligt for at undgå at depressionen bliver dyb eller kronisk, og at forebygge en tilbagevending.

Depression som en psykisk lidelse, der er behandlingskrævende, er kendetegnet ved at, at man i mere end to uger har haft så svære symptomer på depression, at man ikke er i stand til at udføre daglige gøremål og sit arbejde, og ikke kan deltage i sociale relationer, som man plejer.

Psykoterapi virker lige så godt som medicin på depression. Læs mere her...

Symptomer på depression

De tre kernesymptomer

  1. Nedtrykthed og tristhed
  2. Nedsat lyst og interesse
  3. Nedsat energi og øget træthed

De syv Ledsagersymptomer

  1. Nedsat selvtillid eller nedsat selvfølelse
  2. Selvbebrejdelser, skyldfølelse og depressive vrangforestillinger
  3. Tanker om død og selvmord
  4. Besvær med at tænke, huske og koncentrere sig
  5. Under-eller overaktivitet (psykomotorisk hæmning eller agitation)
  6. Søvnforstyrrelser
  7. Appetit- og vægtændringer

Andre symptomer
Selv om en person ikke opfylder kriterierne for diagnosen depression, kan personens situation og livskvalitet sagtens være meget påvirket af symptomerne. Ud over de ovennævnte 10 symptomer er der enkelte andre typiske symptomer ved depression: angst, irritabilitet og aggressiv adfærd, smerter og andre kropslige symptomer samt tab af sexlyst.

Behandling af depression
Hvis du genkender en række af ovennævnte symptomer, og i det hele taget går rundt med en mistanke om, at du har en depression, så er det vigtigt at du går til din læge eller henvender dig hos psykoterapeut. Her vil du få mere afklaring, og en evt. behandling kan gå i gang.

Er der tale om en ked-af-det-hed over noget konkret i din livssituation, vil psykoterapien hjælpe og støtte dig her.

Er der tale om en decideret depression vil du med din læge vurdere, om der skal antidepressiv medicin og terapi til, eller om du kan nøjes med terapi.

Den psykoterapeutiske behandling hjælper dig med at få lavet et dagsprogram, som kan støtte dig i din hverdag til at få mere energi og langsom få mening og livsglæde tilbage. Da depression kendetegnes ved en række negative antagelser om selv, andre og verden, vil der desuden blive arbejdet med forskellige metoder til bevidstgørelse af disse, bearbejdning af dem og hjælp til at slippe fri af deres påvirkning.

Mindfulness baseret kognitiv terapi har vist sig som effektiv i forhold til tilbagefaldsforebyggelse af depression:

Læs mere her...