Privatlivspolitik

Vedr. den nye persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft fredag, den 25. maj 2018

Fra og med den 25. maj 2018 har hele Europa en fælles lov om behandling af persondata (GDPR General Data Protection Regulation). Formålet er at harmonisere lovgivningen vedrørende databeskyttelsen af personlige oplysninger.

Du skal vide, at vi naturligvis er opdateret på og følger de nye regler og krav til fortrolig dataopbevaring mv.

Herunder har vi beskrevet den persondatapolitik, som jeg nøje og samvittighedsfuldt følger. Det gælder både opbevaring af mailadresser til nyhedsbreve og data og notater mv. ifm. behandlinger mv.

1. Den data-ansvarlige
Susanne Lifschitz er dataansvarlig for behandlingen af alle personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Susanne kan kontaktes her:

Susanne Lifschitz
Smedehalden 3
8420 Knebel
Telefon: 60824845
Mail: thorasusanne@hotmail.com

2. Formålet med dataopbevaring af personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne udføre behandlinger og samtaler bedst muligt, herunder for at kunne følge udviklingen fra gang til gang, styre aftaler og tidsbestillinger, registrering af forbedringer eller ændringer i et coaching eller behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, køn, tidspunkt for coaching, behandlinger og gennemførte behandlinger.

Særlige kategorier af personoplysninger:
Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere af personoplysninger
Det er alene Susanne Lifschitz, som vil kunne få indsigt i dine personoplysninger. Jeg overgiver ikke dine personoplysninger til andre parter.

5. Opbevaring af personoplysninger
Jeg opbevarer alle informationer om igangværende behandlingsforløb på en ekstern datakilde, som opbevares i et aflåst skab. Jeg opbevarer disse data så længe du er en aktiv klient hos mig. Når du ikke længere er en aktiv klient slettes personoplysninger om behandlingsforløb ift. gældende lovgivningskrav.

6. Samtykke og retten til at trække det tilbage
I forbindelse med behandlinger afgiver du et særskilt samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra vores dataansvarlige til dig uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.