PERSONLIG UDVIKLING

Personlig udvikling eller selvudvikling  handler om, at du kan forandre dig og blive mere dig selv. Du kan komme til at leve dit liv i en dybere kontakt med og med en større indsigt i hvad og hvem du er.

Livet skubber os i retning af udvikling, hvad end vi vil det eller ej, men vi kan fremskynde processen ved at gå bevidst ind i den og arbejde for at skabe forandring.

Du rummer som menneske uendelig ressourcer og muligheder, og det er gennem et bevidst arbejde med dig selv muligt at blive bekendt med nye sider og lag i dig selv, som du kan trække på og leve ud fra i din hverdag.

Selvudvikling handler i stor grad om at finde ud af, hvem du i virkeligheden er. Det handler om at komme til at kende dig selv nærmere på det personlige plan, og ligeledes at nå ud over det personlige plan og ind til kernen af dit væsen – ind til din essens. Din essens er kærlighed, så når du gerne vil udvikle dig til at elske dig selv og andre mere, så handler det om at komme i kontakt med din essens og leve mere og mere derfra. Det kaldes også at leve fra sit hjerte.

Selvudvikling starter i virkeligheden ofte om behovet for en masse afvikling: afvikling af gamle overbevisninger og leveregler, som har tynget dig og gjort dit liv besværligt og smertefuldt. Det kan også dreje sig om afvikling styring af gamle former, roller og selvbilleder, som du oplever, ikke længere tjener dig. Afvikling af en meget begrænset idé, om hvem du er.

Måske fører din udvikling dig også til at gennemføre ændringer i forhold til arbejde, relationer og aktiviteter, da dine værdier måske ændrer sig undervejs og får dig til at må foretage tilvalg og fravalg for at kunne være tro over for dig selv og andre.

ID Psykoterapis udviklingsspiral omhandler psykologiske vinkler, der fører klienten gennem udviklingstrinnene, som Ole Vadum Dahl kalder de 5 opp’ere:

At vågne op
At vokse op
At rydde op
At åbne op
At lyse op

Terapi er en grundig måde at sætte personlig udvikling i gang på, da du her har hjælp til at føre dig ind til de steder i sig selv, hvor det er nødvendigt at komme ind, men ikke så rart. Hvis du ikke kommer ind til benet og det kradser lidt, er udvikling langsom. Det er naturligvis dig, der bestemmer tempoet og terapien foregår med stor nænsomhed og respekt for dig.

Meditation og yoga er ligeledes metoder til at komme i dybere kontakt med dig selv og opnå større indsigt i krop og sind.

Som en rigtig god mulighed for et udviklingsboost tilbyder jeg jævnligt retræter, hvor du får mulighed til at træde ud af din hverdag og ind i et set-up, der skubber dig afsted med stilhed, natur, yoga og meditation og bevidstgørende øvelser. Næste retreat...