PSYKOTERAPI

Hvis du vil have det godt, må du se på det, det gør dig ondt og gøre dig klar til forandring, og sand forandring kommer inde fra.

- Psykoterapi i Vejle - på Helgenæs - eller hjemme hos dig selv.

Bestil en tid på mobil 60 82 48 45 eller på mail: thorasusanne@hotmail.com

 

                                                                                                                                                             

Du har sikkert søgt ind på denne side, fordi du ønsker at få det anderledes og bedre, end du har det lige nu. Måske står du i et akut problem. Måske har en sidste dråbe fået dit bæger til at flyde over. Måske befinder du dig midt i en livskrise. Måske søger du selvudvikling.

Andre årsager til at vælge et terapeutisk forløb:

 • Stress
 • Depression
 • Angst, Usikkerhed
 • Lavt selvværd – lav selvtillid
 • Sygdom
 • Udfordring i forhold til kønsidentitet
 • Tab - sorg
 • chok/traumer
 • Ensomhed
 • Særlig sensitiv
 • Afhængighed
 • Pårørende til mennesker med afhængighedsproblematik
 • Livskrise
 • Parforholdsproblemer
 • Skilsmisse
 • Seksuel misbrug
 • Kroniske smerter
 • Ønske om personlig udvikling
 • Noget helt andet…

Terapien kan være

 • en proces, som kan hjælpe dig til at hele dig selv og til at finde mere konstruktive måder at håndtere problemer og udfordringer i dit liv på.
 • en støttende proces i forhold til at træffe et afgørende valg eller gennemgå en svær eller måske sorgfuld tid.
 • det sted, du finder vejen til den indre udvikling, din sjæl længes efter og kalder dig til.

Min tilgang til terapi
Jeg ser det som min fornemmeste opgave at skabe en relation, der gør det muligt, at du føler dig tryg, mødt og samtidig udfordret, så du kan møde dig selv så ærligt og dybt som muligt, for det er hér, du finder det, der står i vejen for din trivsel og din glæde. Jeg møder dig lige dér, hvor du er, og hjælper dig med at finde vejen ind igennem det tågede land og derhen til, hvor du gerne vil være.

Jeg arbejde meget her og nu-orienteret. Udgangspunktet kan være samtalen, en afspænding eller en lille meditation. Den terapeutiske proces beror på den ID Terapeutiske form, som er beskrevet herunder. Dvs. at det er dig og det øjeblik, vi mødes i, der bliver afgørende for hvilken/hvilke psykologiske vinkle/r (læs mere hér) , der vil være på processen og hvilke metode, der kommer i spil.

Af metoder anvender jeg naturligvis samtalen. Kroppen og kropsterapi spiller ligeledes en central rolle i sessionen, da kroppen er den direkte vej til nuet og det, der er: sandheden. Kroppen husker alt, så den bliver tit vejen til det fortrængte – det ubevidste. Drømme og tegneterapi kan være andre veje til det ubevidste, og er derfor også metoder, jeg kan inddrage. Desuden er meditation ofte en del af terapien, hvis du ønsker det, da denne tillader dig at komme i en dybere kontakt med dig selv og det, der ligger dig på hjerte eller står i vejen for det. Endvidere vil jeg som regel invitere dig til at komme i gang med at træne din opmærksomhed og sindet gennem en regelmæssig meditationstræning, da der er stor evidens for denne disciplins betydning for generel psykisk sundhed og velvære (se Mindfulness). Du får gratis adgang til mine lydfiler.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og arbejder ud fra foreningens givne regler og etiske ramme. Jeg har tavshedspligt.

ID Psykoterapi
ID i ID Psykoterapi står for identitets-orienteret psykoterapi og samtidig også for integral-dynamisk psykoterapi. Denne terapeutiske form er formuleret af leder for uddannelsesstedet ID Academy, Ole Vadum Dahl.

Denne terapeutiske form arbejder ud fra en helhedsorienteret opfattelse af mennesket som værende krop, sind, sjæl og ånd. Den søger at bevidstgøre og udvikle så mange lag og aspekter af vor menneskelige identitet som muligt, da det lag eller aspekt af dig selv, som du identificerer dig med, er afgørende for, hvordan du har det.

Ofte er det et akut problem eller udfordring, der bringer dig i terapi, og her tager vi fat. Samtidig tilsigter terapien også at igangsætte en dybdegående selvudvikling og modning, og det er det integral-dynamisk står for.

ID arbejder terapi udfra 7 psykologiske vinkler:

 • Den adfærdspsykologiske vinkel - adfærd
 • Den kognitive vinkel - tanker og tankemønstre
 • Den interpersonelle vinkel - relationer
 • Den psykodynamiske vinkel - barndom
 • Den eksistentielle vinkel - grundliggende livsvilkår
 • Den humanistiske vinkel - menneskelige ressourcer
 • Den transpersonelle vinkel - den spirituelle dimension

En forandringsprocess i ID går gennem 7 principper:

 • Bevidstgørelse - blive bekendt med
 • Holdningsændring - forholde sig andeledes
 • Ansvarliggørelse - tage ansvar
 • Kompetenceudvikling - evner og færdigheder
 • Energiafbalancering - afspænding af krop og sind
 • Integration - for tingene på plads i sig
 • Disidentitikation - stoppe identifikationen med begrænsende roller og selvbilleder

Du kan læse mere om ID Psykoterapi her...