PÅRØRENDE TIL MISBRUGER

Det er ikke nemt at være pårørende til en misbruger. Som pårørendes kan ens adfærd ændrer sig i takt med misbrugerens. Pårørende har oftest en meget stor opmærksomhed rettet mod misbrugeren, hvilket bevirker at egne følelser og behov tilsidesættes.

Lever misbrugeren i en familie, påvirkes alle, og hver familiemedlem får ubevidst en rolle i forsøget på at dække over misbruget og bare for at få livet til at fungere.

I terapien vil du lære at sætte grænser og passe på dig selv, og du vil få støtte til eventuelt at få misbrugeren i behandling.

Terapien arbejder endvidere med de mønstre og roller, du sikkert har udviklet, og du får mulighed for at bearbejde svære følelser som skyld, skam, vrede, frustration, fortvivlelse, afmagt, følelse af svigt mm. Der kan ses på familiens mønstre og dennes kommunikation, og du kan få taget stilling til, hvordan du vil forholde dig, hvis misbrugeren får et tilbagefald.

Det kræver som oftest en bevidst indsats for at komme tilbage til et liv, hvor du kan mærke dig selv, kende dine behov, og leve i tryghed og fred.