LILLE EKSKLUSIV MINDFULNESS MEDITATIONSGRUPPE

Ro, indsigt og et kærligere forhold til dig selv.

Dette forløb foregår i en lille gruppe på max. 8 deltagere, der mødes en gang i måneden i 2,5 timer med meditation, refleksion og undersøgende dialog. En forum, hvor du har mulighed for at blive mere bekendt med de mønstre og følelser, der styrer og forstyrrer dig, og finde vejen til at slippe dem. Samtidig vil der være fokus på træningen i at gøre hjertet mere favnende, så du kan komme til at leve med mere åbenhed og lethed. Et venligt og velmenende forhold til dig selv, er grundlaget for et godt liv og sunde relationer.

Vi træner forskellige mindfulness øvelser, fordybende yoga, arbejder med åndedrættet og griber, hvad der opstår i rummet og inviterer det til nærmere undersøgelse.

Jeg gør meget ud af at lægge rammen for et godt og trygt rum, hvor du tillidsfuldt og i dit helt eget tempo, kan få mulighed for at få et unikt sted at lære dig selv at kende og udvikle dig sammen med andre. Du er helt herre over, hvor langt du ønsker at gå.

Forudsætning: lettere kendskab til mindfulness - at du evt. har deltaget på et mindfulness kursus.

(Du vil på i dette forløb få genopfrisket mindfulness tilgangen og metoderne.)

Reference:

"I mit forløb med Susanne og gruppen har jeg ikke bare lært mig selv meget bedre at kende, men jeg har også brudt med nogle negative mønstre. Det har hjulpet mig til at være mere nærværende, da min vågenhed over for mønstrene gør, at jeg ofte kan bryde med dem og hermed ikke bliver opslugt af negative tanker. På den måde kan jeg leve lettere og mere ubekymret. Det er fedt at mærke, at jeg kan bruge denne opmærksomhed til at tage ansvaret og styringen over mit liv.

Susanne har lært mig at turde være med mine følelser. Det er nu lettere for mig at leve med udfordringerne i livet vha. meditation, accepten af at alle følelser er en del af mig samt en grundlæggende tillid. Der er en tryg og meget behagelig stemning i gruppen, og Susanne er god til at skabe plads for alle, præsentere spændende teorier og stille guidende spørgsmål." - Maria

"For mig har den meditative og mindfulde gruppe været et åndehul hver 14 dag. Det har været her, jeg har delt glæder og sorger, og her jeg har mødt virkelig forståelse, ift. de andre gruppe medlemmer, der også har praktiseret mindfulness i hverdagen. Den tilgang og mødet med det sårbare i os, som Susanne har, er en tilgang som for mig har været en gave og en livslærring, som gør at jeg har det meget bedre psykisk nu, ift. da jeg startede i gruppen hos Susanne. Det er med stolthed jeg underskriver med mit navn: Camilla Inselseth Jørgensen, da jeg er stolt af at have denne gruppe på mit "CV".

Vi mødes en torsdag i måneden i det smukke, stille lokale, Hjerterummet i Sct Maria Huset, Blegbanken 3, stuen 2. dør til venstre
7100 Vejle.

Løbende 0pstart i eksisterende gruppe i 2020.

Du betaler for 4 gange ad gangen, og herefter kan du tage stilling til, om du vil fortsætte i gruppen, da gruppen kører året rundt.

Pris for 4 gange: 1400 kr. inkl. the og snacks